OM MIG

Gakoi drivs av Daniel Wredenberg som har mer än 20 års erfarenhet som ingenjör.

STYRKOR

Förmåga att lösa komplexa tekniska problem mot en given deadline och budget.

TEKNISKA FÄRDIGHETER

Djup förståelse för hela processen från koncept till produktion för alla vanliga tillverkningsmetoder, materialtyper, oavsett projektets omfattning.

KOMMUNIKATION

Van att kommunicera både på svenska såväl som på engelska, inte minst med underleverantörer.

ERFARENHET

Bred erfarenhet från hundratals projekt i flera av de största tillverkande industrierna i Sverige.

HISTORIK

Innan november 2019 bedrevs verksamheten huvudsakligen genom dotterbolagen Volform AB och Binära Relationer AB, innan dessa upplöstes genom fusion med Gakoi AB. Sedermera har även verksamheten från en enskild firma förts över till Gakoi AB.